Usługi BHP

Szkolenia BHP

Dokumentacja BHP

Zamawiam usługę zamawiam

Usługi BHP

Szkolenia BHP przez Internet to idealna forma szkoleń BHP dla wszystkich pracodawców i ich pracowników, dla których ważne jest efektywne wykorzystanie czasu pracy, wygoda oraz optymalizacja kosztów.

Opracowujemy Ocenę Ryzyka Zawodowego. Cennik jest ustalany indywidualnie. Zapraszamy do współpracy.

prowadzimy szkolenia wstępne ogólne, instruktaż stanowiskowy, okresowe dla wszystkich stanowisk robotniczych, administracyjno-biurowych, kierowniczych oraz szkolenia dla pracodawców

opracowujemy harmonogramy szkoleń

opracowujemy harmonogramy szkoleń.

opracowujemy tabele norm przydziału odzieży BHP, obuwia roboczego i ochronnego prowadzimy karty wyposażenia pracowników.

uzupełniamy karty i rejestry pomiarów warunków środowiska pracy

organizujemy pomiary środowiska pracy - hałas, wibracja, oświetlenie, mikroklimat, elektryczne i toksykologiczne

opracowujemy instrukcje obsługi maszyn i urządzeń

Zamawiam usługę zamawiam

Adres dla twojej firmy 502 274 404 Wirtualne Adresy

66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Młyńska 1/31 (III p.) (budynek:GALERIA MŁYŃSKA)

Mentor program dla firm

Program DOSTĘPNY ONLINE wspierający zarządzanie Twojej firmy. W nim wystawisz faktury sprzedażowe, zakupowe oraz kosztowe, rozliczysz delegacje krajowe i zagraniczne.
Zaloguj się

Program do fakturowania

Pakiety