Zakładanie firm i spółek

Pomoc w rejestrowaniu firm i spółek

Obrót spółkami, gotowej spółki, zmiany w KRS

Zamawiam usługę zamawiam

Zakładanie i sprzedaż spółek

Rejestracja spółki to niezwykle istotny etap tworzenia nowego biznesu. To kamień węgielny, na którym opierają się podstawy działalności i który musi być utworzony w pewny i trwały sposób. Podobnie jak budowa domów, zakładanie spółek warto powierzyć profesjonalistom. Pozwoli to wyeliminować ryzyko pomyłki oraz zaoszczędzić energię niezbędną do organizowania planowanego biznesu.

Zakup gotowej spółki pozwala rozpocząć działalność bez zbędnej zwłoki. Po zawarciu umowy zakupu spółki będą mogli Państwo zawierać kontrakty biznesowe, wystawiać faktury itp. Zakup spółki z o.o. jest również idealnym rozwiązaniem dla osób starających się o dotacje z funduszy unijnych.

W naszej ofercie znajdują się spółki:

 • posiadające wszelkie niezbędne numery (KRS, REGON, NIP, VAT, VAT-EU);
 • mające czystą historię (nie prowadziły żadnych operacji gospodarczych)
 • nie mające żadnych zobowiązań
 • dysponujące aktualnym zaświadczeniem o niezaleganiu wobec US,ZUS
 • mają 68 działów PKD w całości wpisanych do umowy spółki

W ramach oferty zakładania spółek przygotowujemy właściwe dokumenty, wypełniamy formularze KRS, druki GUS, US i ZUS oraz zgłaszamy wniosek o wpis do KRS i reprezentujemy Klienta w postępowaniu rejestrowym.

Kompletna usługa zakładania spółki 1600zł.

(w ramach usługi wykonywane są wszystkie czynności warunkujące założenie i rejestrację, m. in. sporządzenie projektu aktu założycielskiego spółki/umowy spółki, uchwał, oświadczeń, wniosku o wpis do KRS, zgłoszeń: GUS, US i ZUS).

Cena nie obejmuje kapitału zakładowego ani wkładów.
*Wysokość opłat może się różnić od cen podanych na stronie. Zależą one od wielkości kapitału zakładowego, ilości członków zarządu itd.
**Pełny koszt może się różnić od cen podanych na stronie. Ewentualna różnica jest uzależniona od opłat

Uwaga:
 • Cena nie obejmuje kosztów sądowych związanych z wpisem do KRS, także opłaty za ogłoszenie oraz kosztów opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (17 zł) udzielonego do zastępowania w postępowaniu o wpis w KRS.
 • Cena nie obejmuje także wynagrodzenia biegłych rewidentów jeśli ich udział jest konieczny w przeprowadzeniu danej czynności.
 • Cena nie obejmuje także wynagrodzenia notariuszy za czynności notarialnych w sytuacji, w których przepisy nakazują dokonanie określonych czynności zwłaszcza w formie aktu notarialnego. Przykładowo forma aktu notarialnego jest wymagana do zawarcia umowy spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej.
 • dysponujące aktualnym zaświadczeniem o niezaleganiu wobec US,ZUS
 • Cena nie obejmuje także należności podatkowych, m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych, co dotyczy zwłaszcza umowy spółki w zakresie wkładu do spółki czy kapitału zakładowego spółki.
Wysokość opłat od wpisów reguluje Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167 z 2005 r. poz. 1398, z późniejszymi zmianami).
 • Wpis stały od wniosku o zarejestrowanie podmiotu podlegającego wpisowi do:
  • Rejestru przedsiębiorców: 500 zł,
  • Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej: 250 zł,
  • Rejestru przedsiębiorców oraz Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej: 500 zł,
  • Rejestru dłużników niewypłacalnych: 300 zł.
 • Wpis stały od wniosku o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze podmiotu podlegającego wpisowi do
  • Rejestru przedsiębiorców: 250 zł,
  • Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej: 150 zł,
  • Rejestru przedsiębiorców oraz Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej: 250 zł.
 • Wpis stały od wniosku o wykreślenie tylko z rejestru przedsiębiorców podmiotu podlegającego wpisowi do:
  • Rejestru przedsiębiorców oraz Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej: 150 zł
 • Wpis stały od wniosku o wykreślenie z KRS podmiotu podlegającego wpisowi do:
  • Rejestru przedsiębiorców: 300 zł,
  • Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej: 300 zł
  • Rejestru przedsiębiorców oraz Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej: 300 zł
  • Rejestru dłużników niewypłacalnych: 150 zł.
 • Wpis stały od wniosku o przyjęcie dokumentów podmiotu podlegającego wpisowi do:
  • Rejestru przedsiębiorców: 40 zł,
  • Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej: 40 zł,
  • Rejestru przedsiębiorców oraz Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej: 40 zł.
 • Wpis stały od wniosku dotyczącego innego postępowania rejestrowego podmiotu podlegającego wpisowi do:
  • Rejestru przedsiębiorców: 300 zł,
  • Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej: 300 zł,
  • Rejestru przedsiębiorców oraz Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej: 300 zł
  • Rejestru dłużników niewypłacalnych: 300 zł.
Wysokość opłat za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz.U.96.45. 204 z późn. zm.)
 • Wniesienie opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w przypadku zgłoszenia:
  • wpisu podmiotu do KRS: 100 zł,
  • wpisu zmiany danych: 250 zł,
  • wykreślenia podmiotu z KRS: 250 zł.
Adres dla twojej firmy 502 274 404 Wirtualne Adresy

66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Młyńska 1/31 (III p.) (budynek:GALERIA MŁYŃSKA)

Mentor program dla firm

Program DOSTĘPNY ONLINE wspierający zarządzanie Twojej firmy. W nim wystawisz faktury sprzedażowe, zakupowe oraz kosztowe, rozliczysz delegacje krajowe i zagraniczne.
Zaloguj się

Program do fakturowania

Pakiety