Księgowość

obsługa podatkowa w zakresie

przygotowywania i prowadzenia dokumentacji

Zamawiam usługę zamawiam

Obsługa podatkowa

zapewniamy kompleksową i profesjonalną obsługę w zakresie zobowiązań podatkowych przedsiębiorców i osób fizycznych nie prowadzących działalności, w szczególności: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym obowiązków płatników podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków lokalnych, podatku od spadków i darowizn. Reprezentujemy klienta przed organami administracji podatkowej, w ramach prowadzonych postępowań podatkowych, kontroli podatkowych na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

Księgi rachunkowe

W ramach świadczenia usług oferujemy:

 • opracowanie Zakładowego Planu Kont,
 • opracowanie Zasad Polityki rachunkowości,
 • dekretowanie danych źródłowych,
 • prowadzenie tabel amortyzacyjnych, ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji VAT sprzedaży/zakupów,
 • sporządzanie wydruków z systemu wymaganych przepisami prawa,
 • sporządzenie miesięcznej deklaracji VAT
 • sporządzenie miesięcznej kalkulacji podatku dochodowego
 • zamknięcie roku obrotowego
 • sporządzenie sprawozdania finansowego
 • sporządzenie rocznego zeznania podatkowego CIT-8
 • sporządzenie wymaganych prawem wydruków

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, Ryczałt Ewidencjonowany, Karta Podatkowa

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz prowadzenie wszelkich ewidencji,
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku dochodowego (PIT),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz tabeli amortyzacyjnej,
 • sporządzanie rocznych rozliczeń,
 • optymalizacja podatkowa

Obsługa kadrowo-płacowa

 • sporządzanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy
 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • sporządzanie list płac
 • prowadzenie kart wynagrodzeń oraz ewidencji czasu pracy
 • sporządzanie deklaracji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
 • sporządzanie dokumentów do ZUS
 • opracowanie regulaminów wewnętrznych

Zamawiam usługę zamawiam

Adres dla twojej firmy 502 274 404 Wirtualne Adresy

66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Młyńska 1/31 (III p.) (budynek:GALERIA MŁYŃSKA)

Mentor program dla firm

Program DOSTĘPNY ONLINE wspierający zarządzanie Twojej firmy. W nim wystawisz faktury sprzedażowe, zakupowe oraz kosztowe, rozliczysz delegacje krajowe i zagraniczne.
Zaloguj się

Program do fakturowania

Pakiety